Číslo hlášení:
221-2018
Datum přijetí:
18.08.2018 11.05
Titulek:
Proč dosluhující radní tak narychlo podepisují smlouvu na opravu Dvorany?
Kategorie:
Ostatní náměty
Popis:
Dobrý den, dne 9.8.2018 rada města schválila: 18. Výběr zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „STAVEBNÍ ÚPRAVY - DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket“ Část 3. - „Stavební úpravy“ Rada města Loket usnesením č. R339/18/2018 projednala a schválila 1) výběr dodavatele v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „STAVEBNÍ ÚPRAVY - DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket“ pro Část 3. - „Stavební úpravy“, kdy jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., se sídlem Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava, IČO: 18248675, s nabídkovou cenou 98.772.291,76 Kč včetně DPH; 2) smlouvu o dílo předloženou vybraným dodavatelem v nabídce na veřejnou zakázku „STAVEBNÍ ÚPRAVY - DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket“ pro Část 3. - „Stavební úpravy“ dle návrhu; 3) uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku ÚPRAVY - DVORANA LOKET, č. p. 312 a č. p. 313, Radniční, Loket“ pro Část 3. - „Stavební úpravy“ s vybraným dodavatelem ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., s nabídkovou cenou 98.772.291,76 Kč včetně DPH a zmocňuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ. Proč se to nenechá na novém zastupitelstvu po volbách? V souvislosti s tím žádáme proto o zveřejnění na webových stránkách města podnikatelského záměru na Dvoranu, aby zde bylo jasné, kde město vezme peníze na splátky úvěru a na provoz tohoto objektu, také jaké budou příjmy z tohoto objetku. Občané města by se rádi přesvědčili, že kalkulace je reálná a nezjistí se najednou, že dalších 20 let nebude na nic jiného než na Dvoranu.
Adresa:
ulice Radniční 116/1, Loket, 357 33
GPS:
50.1859723N, 12.7532957E

Reakce radnice

Dne:
20.08.2018
Odpověď:
Tento portál slouží k hlášení poruch a závad
Stav:
Nepřísluší
HLÁŠENÍ ZÁVAD, 2016 · Město Loket · Městský úřad Loket