Číslo hlášení:
17-2016
Datum přijetí:
28.02.2016 10.05
Titulek:
Komunikace ve Dvorech
Kategorie:
Závady na komunikacích
Popis:
Již několik let mají osadníci přislíbenou opravu komunikace ve Dvorech. Poslední roky jsme si opravovali cestu svépomocí, včetně finančních nákladů. Jelikož byly zasypány vždy pouze výmoly, nebyla tato činnost efektivní a oprava byla krátkodobá. Po pokládce kabelu RWE v loňském roce bylo přislíbeno nynějším starostou, že se cesta vybuduje kompletně v plném rozsahu. Toto se do dnešního dne neuskutečnilo a ani nemáme žádné informace o dalším postupu. Neustále se hovoří a píše v Loketských listech o opravách v Lokti a na ostatní obce spadající pod Město Loket se zapomíná. Pro nejen naši bezpečnost, ale i cyklistů a turistů, bychom se také rádi dočkali. Před volbami se hovořilo i o okolních obcích. Sliby kandidátů nebyly zatím naplněny. Po městu nežádají osadníci nic jiného, protože si zvelebují Dvory sami k obrazu svému a to i na těch místech, kde nemusí.
Adresa:
část obce Dvory, Loket
GPS:
50.167944N, 12.7523676E

Reakce radnice

Dne:
03.03.2016
Odpověď:
Komunikace opraveny
Stav:
Vyřešeno
HLÁŠENÍ ZÁVAD, 2016 · Město Loket · Městský úřad Loket